جنگ کلامی بین رهبران خودمختاری کاتالونیا و دولت مرکزی اسپانیا برسر استقلال

27 مهر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رهبر کاتالونیا، ایالت خود مختار اسپانیا، می گوید، پارلمان این منطقه مصمم است استقلال از اسپانیا را به رای گیری بگذارد اما، دولت مرکزی اسپانیا تهدید کرده است برای جلوگیری از استقلال کاتالونیا، وارد عمل خواهد شد.