آیا دولت اسپانیا روی به سرکوب جدایی طلبان کاتالونیا آورده است؟

25 مهر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

دادگاه عالی اسپانیا دو رهبر جدایی طلب کاتالان را در حالی زندانی کرده که هنوز مسئله استقلال این منطقه در هاله ای از ابهام باقی است. بسیاری از مردم اقدامِ دولت مادرید در زندانی کردن این رهبران جامعه مدنی را نوعی سرکوب خوانده اند. گزارش رزیتا ایراندوست