اعتراض شهروندان بارسلون به بازداشت دو رهبر جدایی طلب کاتالونیا

26 مهر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

اعتراضات مردم به دستگیری دو تن از رهبران جامعه مدنی کاتالان همچنان ادامه دارد. سه شنبه شب هزاران تن در بارسلون به دستگیری رهبران جدایی طلب این منطقه، توسط دولت اسپانیا، دست به اعتراض زدند. گزارش رزیتا ایراندوست