واکنش کمیسیون اروپا به همه پرسی استقلال کاتالونیا

10 مهر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کمیسیون اروپا با نامشورع خواندن همه پرسی کاتالونیا از مادرید و بارسلون خواست مقابله و رویارویی را به گفت و گو تبدیل کنند. گزارش نیلوفر پورابراهیم از واکنش اروپائیان به این همه پرسی: