راهپیمایی مخالفان جدایی کاتالونیا از اسپانیا

07 آبان 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

اسپانیا روز یکشنبه هفتم آبان بار دیگر صحنه راهپیمایی در مخالفت با جدایی ایالت کاتالونیا بود. این تظاهرات یک روز پس از انحلال دولت و مجلس محلی کاتالونیا توسط دولت مرکزی اسپانیا انجام شد.