تلاش دولت اسپانیا برای متوقف کردن همه پرسی کاتالونیا

08 مهر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در آستانه برگزاری همه پرسی استقلال کاتالونیا از اسپانیا، دادگاه عالی اسپانیا این همه پرسی را غیر قانونی اعلام کرده و دولت مرکزی نیز از تمام توان خود برای متوقف کردن این همه پرسی استفاده کرده است. گزارش هوشمند میرفخرایی