انتخابات باشگاه بارسلونا یک هفته بعد از دستگیری رئيس سابق برگزار می‌شود

16 اسفند 1399