ضرب الاجل دولت اسپانیا به جدایی طلبان کاتالونیا تمام شد

24 مهر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دوشنبه موعد مقرر پاسخ رئیس منطقه خود مختار کاتالونیا دراین باره بود که آیا او همچنان بر ادامه راه جدایی از اسپانیا مُصر است یا خیر.