رهبران جدایی طلب کاتالونیا به دادگاه معرفی شدند؛ انتخابات یک ماه دیگر

14 آبان 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

در پی صدور حکم جلب کارلِس پوجدمون، رهبر برکنار شده استقلال طلبان کاتالونیا، و شمار دیگری از رهبران جدائی طلب توسط دستگاه قضائی اسپانیا روز یکشنبه چهار تن از این مقام ها که پیشتر به بلژیک رفته بودند، در بروکسل خود را تسلیم پلیس کردند