ساعت اتمی محموله بعدی اسپیس اکس

12 اسفند 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

بدنبال موفقیت پرتاب قوی ترین موشک جهان به فضا توسط شرکت آمریکایی اسپیس اکس، ناسا سازمان هوافضانوردی ایالات متحده می گوید محموله بعدی این موشک یک ساعت اتمی ویژه خواهد بود.