عصر سفرهای فضایی وارد دوران طلایی خود شده است

11 آذر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

این تیتر مجله اسپیس یا فضا پس از پرتاب موفقیت آمیز راکت عمود نشین شرکت خصوصی بلو اوریجین است. یک هفته پس از این پرتاب، شرکت اسپیس اکس دیگر شرکت خصوصی آمریکایی میگوید راکت جدید این شرکت در آزمایش بعدی بطور عمودی و به آرامی روی زمین خواهد نشست. گزارش آرش اعلایی