راکت اسپیس اکس از فضا سالم به زمین برگشت

17 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اسپیس اکس بار دیگر موفق شد راکت حمل کننده یک ماهواره فضایی را پس از انجام ماموریت، سالم به زمین بازگرداند. راکت بدون سرنشین فالکون-۹ روز جمعه یک ماهواره ارتباطاتی ژاپن را در مدار زمین قرار داد و سپس بر سکویی در جنوب شرقی ایالت فلوریدای آمریکا در اقیانوس اطلس مستقر شد.