کاوشگر کاسینی آماده فرود بر سطح زحل

18 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کاوشگر کسینی سازمان هوا فضانوردی ایالات متحده، ناسا برای آخرین ماموریت خود آماده می شود، سقوط کاوشگر به سطح سیاره زحل.