ناسا به نمایش گذاشت: خودرویی که فضانوردان را ر روی مریخ حرکت می دهد

31 تیر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ناسا سازمان هوا فضانوردی ایالات متحده نمونه خودرویی را که بتواند فضانوردان را بر روی مریخ حرکت دهد در واشنگتن به معرض تماشای عموم می گذارد.