تعویض یکی از دوربین های ایستگاه بین المللی با راهپیمایی فضایی

28 مهر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

فضانوردان در ایستگاه فضایی بین المللی امروز جمعه، در یک راهپیمایی فضایی دوربین یکی از بازوهای رباتیک ایستگاه را برای بهینه سازی در زمان انتقال مواد مورد نیاز از کره زمین تعویض کردند.