برای نخستین بار؛ ارسال هوش مصنوعی به فضا برای کمک به فضانوردان

01 تیر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

یک فضانورد با هوش مصنوعی به فضانوردان ایستگاه فضایی بین المللی می پیوندد. این اولین هوش مصنوعی در جهان است که به عنوان دستیار در کنار سایر فضانوردان مقیم ایستگاه کار خواهد کرد.