رکورد جدید در ایستگاه فضایی بین المللی با ماموریت سفرهای آتی بشر به فضا

28 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ایستگاه فضایی بین المللی به رکورد دیگری در تاریخ ۱۷ سال و نیم خود دست یافت. ایستگاهی که به دانش انسان در زمینه زندگی در فضا می افزاید و پایگاهی برای سفر های آتی بشر به سیاره های دیگر منظومه شمسی خواهد بود.