🔺 برنامه ویژه صدای آمریکا: جنسیت و انتخابات

25 خرداد 1400
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سه‌شنبه ۲۵ خرداد ساعت ۶ عصر به وقت ایران

بازپخش برنامه:

چهارشنبه ۲۶ خرداد (۱۶ ژوئن) ساعت ۸ صبح ۲ بعد از ظهر و ۶ عصر به وقت ایران

پنج شنبه ۲۷ خرداد (۱۷ ژوئن) ساعت ۸ صبح و ۲ بعد از ظهر به وقت ایران