مراسم چهلمین سالگرد قیام "سووتو" در آفریقای جنوبی برگزار شد

27 خرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

امروز پنجشنبه چهلمین سالگرد آغاز قیام دانش آموزان در شهرک سیاهپوست نشین "سووتو" در آفریقای جنوبی است؛ کشوری که در آن زمان با نظام آپارتایتد اداره می شد.