ورزش؛ نجات دهنده معلولان سودانی

05 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در سودان جنوبی معلولان با تبعیض و بیکاری روبرو هستند و بسیاری به مواد مخدر معتادند. ولی یک گروه از معلولان جنگ داخلی ۲۲ ساله سودان ثابت کرده اند که می توان این شرایط را تغییر داد.