رئیس جمهوری سودان جنوبی از امضای توافق صلح سر باز زد

27 مرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سلوا کییر رئیس جمهوری سودان جنوبی از امضای توافق صلح به دست آمده که هدف آن پایان بخشیدن به جنگ داخلی بیست ماهه این کشور است، امتناع ورزید. بر پایه آمار سازمان ملل متحد جنگ داخلی موجب آوارگی بیش از دو میلیون تن از شهروندان این کشور شده و بیش از هفتصد هزار تن آنان به خارج از این کشور کوچ کرده اند.