یونیسف: بیشترین کودکان محروم از تحصیل در سودان و افغانستان هستند

12 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

صندوق حمایت از کودکان وابسته به سازمان ملل، یونیسف می گوید، تعداد کودکانی که در سودان جنوبی به مدرسه نمی روند بیش از هر کشور دیگری در جهان ست. بیش از نیمی از این کودکان که از لحاظ سنی باید در دبستان یا نیمه اول دبیرستان باشند، از تحصیل محروم اند.