تنش بین آمریکا و کره شمالی؛ نگرانی مردم ژاپن و کره جنوبی

23 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

خبر مربوط به افزایش تنش های تازه در منطقه شبه جزیره کره تشویش و نگرانی را در میان مردم کره جنوبی و ژاپن در پی داشته است، و اثر آن در خیابانهای سؤل و توکیو در چهره مردم قابل مشاهده است.