دلیل بازداشت رئیس گروه سامسونگ چیست

29 بهمن 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رئیس گروه سامسونگ در کره جنوبی بازداشت شد. گفته می شود جی لی میلیاردر ۴۸ ساله در موضوع فسادی که منجر به استیضاح رئیس جمهوری کره جنوبی شد نقش داشته است. سخنگوی بازرس ویژهء این پرونده گفته است شواهد و مدارک نشان میدهند که سامسونگ به رئیس جمهوری و دوست او پیشنهاد رشوه داده بود.