جزئیات برکناری رئیس جمهوری کره جنوبی توسط دادگاه قانون اساسی

20 اسفند 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در کره جنوبی، نخستین زنی که با رای مردم به ریاست جمهوری رسید امروز با تائید استیضاح پارلمانی او توسط دادگاه قانون اساسی، برکنار شد. جانشین موقت او به ارتش علیه تحریکات کره شمالی هشدار داده است.