رئیس جمهوری سابق کره جنوبی به ۲۴ سال زندان محکوم شد

17 فروردین 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

پارک گوئن های، رئیس جمهوری سابق کره جنوبی به ۲۴ سال زندان محکوم شد. سال گذشته خانم پارک به دنبال یک رسوایی مالی و ماه ها تظاهرات خیابانی علیه وی، استعفا داد.