یافتن صندلی برای مادران باردار، یک سیستم جدید در متروی کره جنوبی

18 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کره جنوبی، سیستم هشدار دهنده ای در واگن های مترو نصب کرده که سفرهای درون شهری را برای زنان حامله، در ساعت های شلوغ و پر ترافیک ساده تر و کم خطر تر می کند. البته مادران حامله باید یک سنسور در کیف شان حمل کنند تا مترو و مسافران آنها را تشخیص دهد. گزارش شیده رضایی