«جنبش رأی عدم اعتماد»، تلاش برای برکناری رئیس جمهوری آفریقای جنوبی

17 مرداد 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شهر کيپ تاون، پايتخت قوۀ مقننۀ آفريقای جنوبی اين روزها کانون حرکت های اعتراضی عليه جاکوب زوما، رئيس جمهوری آن کشور است. صبح امروز هزاران نفر در مقابل پارلمان آفريقای جنوبی از قانونگذاران خواستند در حرکتی که به «جنبش رأی عدم اعتماد» شهرت يافته جاکوب زوما را از قدرت برکنار کنند.