اعتراض الجزایری های ساکن فرانسه به تصمیم رئیس جمهوری الجزایر برای حضور در انتخابات

12 اسفند 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

الجزایری های مقیم فرانسه نیز همزمان با اعتراضات در الجزایر به جمع معترضان به تصمیم عبدالعزیر بوتفلیقه برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری آینده پیوستند.