دیدار فرماندە نیروهای ائتلاف در سوریە و عراق با بارزانی؛ گزارش سوران خاطری از اربیل

27 خرداد 1400