سونیتا علیزاده ، رپر جنجالی افغانستان

10 دی 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سونیتا علیزاده در هرات متولد شده ولی سالهاست در ایران زندگی میکند ، او در ترانه های خود به مسائل چون آزادی ، حقوق بشر ، برابری و تابوهای فرهنگی می پردازد ، دختر فروشی ترانه جدید سونیتا است که به ازدواج اجباری دختران خردسال اعتراض می کند.