خشکسالی سومالی، قحطی کامل نزدیک است

03 اسفند 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سومالی با خشکسالی بی سابقه ای روبروست که کارشناسان معتقدند اگر بارانهای موسمی نبارند، به قحطی منجر خواهد شد. میلیونها تن با از بین رفتن دامداری با مرگ روبرو خواهند شد.