وضعیت بحرانی قحطی و خشکسالی در سومالی

18 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

قحطی و خشکسالی در سول منطقه ای فقيرنشين و دور افتاده در سومالی لند تاکنون جان بسياری از چهارپايان به ويژه شتر ها را که مقاومت زيادی در مقابل تشنگی دارند گرفته و اخيراً زندگی ساکنان منطقه را هم به شدت تحت تأثير قرار داده است.