آتش سوزی اسرائیل؛ سلی شاهور: مراکز مهم حیفا آسیب ندیده اند

05 آذر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سلی شاهور رئیس مرکز عزری برای مطالعات ایران و خلیج فارس در دانشگاه حیفا روز جمعه درباره آتش سوزی اخیر در اسرائیل، که گفته می‌شود عمدی بوده، به صدای آمریکا گفت که مناطق مهم حیفا بیشتر در شمال واقع شده‌اند و این آتش سوزی در مناطق مرکزی و جنوبی رخ داده، از این رو آسیبی به مراکز مهم حیفا وارد نشده است.