ایالت تگزاس بعد سالها استخراج نفت، به سمت انرژی پاک می رود

04 آبان 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تگزاس ایالتی که استخراج نفت در آن بسیار زیاد است به مرکز تولید انرژی های تجدید پذیر از جمله انرژی باد تبدیل شده است و اخیرا بدلیل آفتابی بودن این ایالت و کاهش هزینه تولید صفحات خورشیدی تولید انرژی خورشیدی در تکزاس شدت گرفته است.