سیستم تولید انرژی خورشیدی به شکل گل که بازدهی بیشتری از دیگر صفحات خورشیدی دارد

22 مرداد 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در فیلیپین تاسیسات تولید انرژی خورشیدی به شکل گل ساخته شده است که ۴۰ درصد بیش از صفحات خورشیدی که بر روی سقف ساختمان ها نصب می شود انرژی تولید می کند.