آمریکا در ماه آینده شاهد یک کسوف کامل خواهد بود

01 مرداد 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بخش بزرگی از ایالات متحده در ۲۱ ماه اوت، ۳۰ مرداد ماه، شاهد یک کسوف کامل خواهد بود. در حالی که هزاران نفر در این کشور برای مشاهده آن آماده می شوند ناسا سازمان هوافضانوردی ایالات متحده نیز این پدید ه را با استفاده از چندین سفینه فضایی مطالعه خواهد کرد.