استفاده از اتوبوس های خورشیدی برای کاهش آلودگی محیط زیستی

14 مرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

فناوریهای جدید به کمک انسان آمده اند تا زندگی را راحت تر کنند. در عین حال هم می توانند از آلودگی محیط زیست کم کنند. یکی از این موارد بکارگیری اتوبوس های خورشیدی است.