هواپیمای خورشیدی سولار ایمپالس۲ بخش پایانی سفر خود را آغاز می کند

29 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

هواپیمای "سولار ایمپالس ۲" که تلاش می‌کند کره زمین را با استفاده از انرژی خورشیدی بپیماید تا دو هفته دیگر بخش دوم و پایانی سفر خود را اغاز خواهد کرد.