گفتگو با مادر «سهیل عربی» زندانی سیاسی در ایران

09 خرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

در پی انتشار اخباری مبنی بر اینکه سهیل عربی در داخل زندان مرکزی تهران دست به خودکشی زده است فرنگیس مظلوم مادر سهیل عربی در گفتگو با بخش فارسی صدای آمریکا این اظهارات را شایعاتی نادرست خواند