گفتگو با مادر «سهیل عربی» زندانی سیاسی در ایران

09 خرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در پی انتشار اخباری مبنی بر اینکه سهیل عربی در داخل زندان مرکزی تهران دست به خودکشی زده است فرنگیس مظلوم مادر سهیل عربی در گفتگو با بخش فارسی صدای آمریکا این اظهارات را شایعاتی نادرست خواند