گفتگو با مادر سهیل عربی زندانی عقیدتی که در اعتصاب غذاست

18 مهر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پس از انتشار فایل صوتیِ وصیت نامه سهیل عربی زندانی عقیدتی در جمهوری اسلامی ایران سازمانها و نهادهای حقوق بشری از ادامه اعتصاب غذای وی ابراز نگرانی کرده و از مقامات ایران خواسته اند، هر چه سریعتر، به وضعیت وی رسیدگی شود. گزارش شپول عباسی