شرکت برخی ستاره های هالیوود در کنوانسیون جمهوریخواهان و حمایت از ترامپ

30 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مجمع ملی جمهوریخواهان که در کلیولند برگزار شد با حواشی همراه بود که بازتاب گسترده ای در شبکه های اجتماعی داشت. گزارش سارا دهقان