نشست دوره ای احزاب سوسیالیست در کلمبیا؛ ایران به حقوق مردمش احترام بگذارد

24 اسفند 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نشست دوره ای احزاب سوسیال اینترنشنال که با حضور بسیاری از احزاب سوسیال دموکرات و چپ گرا از سراسر جهان در شهر کارتاگنا کلمبیا برگزار شد، با صدور قطعنامه ای که در آن ازحکومت ایران خواسته شده به حقوق اولیه مردم این کشور احترام بگذارد به کار خود پایان داد. گزارش شپول عباسی