فناوری نوین در خدمت فوتبالیست های آماتور

26 خرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در میان میلیون ها نفری که امسال چشم به جام جهانی فوتبال دوخته اند جوانانی هستند که بازیکن آماتور هستند و آرزو دارند روزی به خوبی بازیکنان حرفه ای فوتبال بازی می کنند. این جوانان اکنون می توانندبه کمک یک فناوری نوین کارآیی و مهارت خود را با بازیکنان حرفه ای مقایسه کرده و به بازی خود بهبود بخشند.