سنت شکنی، وزارت، تبعید: زنی که از پا ننشست

13 مهر 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

محمدرضا شاه پهلوی در سال ۱۳۵۵ برای اولین بار سمت وزیر مشاور در امور زنان را در کابینه اش به وجود آورد. مهناز افخمی دومین وزیر زن در ایران بود. او تلاش زیادی در محدود کردن چند همسری کرد. قانون حق طلاق برای مرد، منع سرپرستی مادر بر کودک را به چالش کشید و موجب تغییرات چشمگیری در این قوانین شد. پس از دو سال وزارت، انقلاب او را مجبور به ترک وطن کرد. اما او از فعالیت هایش دست نکشید و سازمان آموزش و همکاری زنان را در تاسیس کرد که در ۲۰ کشور جهان فعال است. مهتاب کوثری خبرنگار صدای آمریکا این مستند را از سرگذشت خانم افخمی تهیه کرده است