سنت قدیمی چاپ پارچه سوریه

29 تیر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در حالی که جنگ داخلی سوریه صدمات شدیدی به آثار تاریخی و فرهنگی آن کشور وارد می کند یک هنرمند سوری مقیم لبنان تلاش می کند سنت قدیمی چاپ پارچه سوریه را زنده نگاه دارد. گزارش از نازی پويا.