صنعت مد در ايران

09 بهمن 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

به تازگی انتشار تصاویری از یک "نمایش مد" در یک دانشگاه در ایران سر و صدای زیادی به راه انداخته است. به نظرتان اگر اینگونه خلاقیتها وجود نداشته باشد و از بروزشان جلوگیری شود، آیا صنعت مد در ایران رشد می کند؟