صنعت کشاورزی ایران در بحران

31 خرداد 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در حالی که دولت از طرح جدید خود در زمینه اشتغال زایی در بخش کشاورزی خبر می دهد، منتقدان با اشاره به ادامه واردات بی رویه محصولات کشاورزی در زمینه موج تازه بیکاری در این بخش هشدار دادند. کامران دادخواه، کارشناس امور اقتصادی و استاد دانشگاه در آمریکا، در گفت و گو با وفا آذربهاری، خبرنگار اقتصادی بخش فارسی صدای آمريکا، از اهمیت صنعت کشاورزی در ایران می گوید.