صنعت خودروسازی ایران در آستانه زمین گیری

12 مرداد 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

صنعت خودروسازی ایران به نحوی در وضعیت بحرانی قرار دارد که خبرگزاری مجلس شورای اسلامی اعلام کرد اکثر سایت های خودروسازی در داخل و خارج از ایران نه تنها صرفه اقتصادی ندارند، بلکه به مرحله ضرر نیز رسیده و یا خواهند رسید. گزارش از وفا آذربهاری.