صنعت خودروسازی ایران در آستانه ورشکستگی

27 آبان 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آثار وابستگی تولید ایران به در آمدهای نفتی آشکار می شود .گزارش ها حکایت از آن دارد که صنعت خودروسازی در آستانه ورشکستگی قرار دارد ، ۵۰۰ هزار شغل به صورت مستقیم و غیر مستقیم به صنعت بستگی دارد. گزارش از وفا آذربهاری